กษมา พลกิจ

Email: kasama.polakit@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2004

  Doctor of Philosophy

  Architecture and Planning The University of Melbourne

 • 1998

  Master of Planning and Design

  Urban Design The University of Melbourne

 • 1987

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research

  2021

  Header
 • R000022561 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
zz