ชมพูนุท ชมภูรัตน์

Email: chompoonoot.ch@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2018

  Doctor of Philosophy

  Architecture Kyoto Institute of Technology

 • 2015

  Master of Architectural Design

  Architectural Design Kyoto Institute of Technology

 • 2009

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

  2021

  Header
 • R000022561 การพัฒนาใช้สื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวแกนเมืองมรดกโลกเพื่อคนรุ่นใหม่ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
zz