ธนพร พันธุ์นรา

Email: tanaporn.pannara@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2019

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2013

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

  2021

 • R000022561 กลไกการสนับสนุนของชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของเครือข่ายย่าน ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
zz