ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-10.00 น. ณ หน่วยพัสดุ และเริ่มประมูลเวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม B205 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุชำรุดได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 1 สิงหาคม 255527/07/2555 : ธญา นิธิศวญานันท์