ARCHCMU NEWS

ข่าวงานบุคคล

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 17/05/2566
สิทธิการลาประจำปี
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 26/03/2566
CMU IDP (Individual Development Plan)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 22/03/2566
วันหยุดราชการ ประจำปี 2566
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 07/03/2566
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 21/01/2566