ARCHCMU NEWS

ข่าวงานบุคคล

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 01/01/2567
CMU IDP (Individual Development Plan)
โดย ณัฐณิชา ดวงดี 22/12/2566
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 17/05/2566
สิทธิการลาประจำปี
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 26/03/2566
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 21/01/2566