ARCHCMU NEWS

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี
โดย ศิรินันท์ ภักดี 12/01/2567
ขอแสดงความยินดี
โดย ศิรินันท์ ภักดี 28/09/2566

ข่าวงานบุคคล

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 01/01/2567
CMU IDP (Individual Development Plan)
โดย ณัฐณิชา ดวงดี 22/12/2566
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 17/05/2566
สิทธิการลาประจำปี
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 26/03/2566
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 21/01/2566

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน / ประกวดแบบ


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวสาร COVID-19


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

ข่าวงานประกันคุณภาพ


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวประจำเดือน


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทั่วไป

10 สุดยอดสถาปัตยกรรมจีน
โดย ธญา นิธิศวญานันท์ 11/05/2553

GREEN OFFICE


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -