ARCHCMU NEWS

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวงานวิจัย

ข่าวงานบุคคล

สิทธิการลาประจำปี
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 26/03/2566
CMU IDP (Individual Development Plan)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 22/03/2566
วันหยุดราชการ ประจำปี 2566
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 07/03/2566
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 21/01/2566

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน / ประกวดแบบ


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวสาร COVID-19


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

ASEA-UNINET Project Call 2023-2024
โดย ฉายนภา หนูจีนเส้ง 24/03/2566
โครงการ ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023
โดย ฉายนภา หนูจีนเส้ง 24/03/2566

ข่าวงานประกันคุณภาพ


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวประจำเดือน

ข่าวทั่วไป

SOPHIA magazine ฉบับที่ 15
โดย ฉายนภา หนูจีนเส้ง 29/03/2566
10 สุดยอดสถาปัตยกรรมจีน
โดย ธญา นิธิศวญานันท์ 11/05/2553