ARCHCMU NEWS

ข่าวบริการการศึกษา


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี
โดย ศิรินันท์ ภักดี 28/09/2566
ขอแสดงความยินดี
โดย ศิรินันท์ ภักดี 28/09/2566
ขอแสดงความยินดี
โดย ศิรินันท์ ภักดี 28/09/2566

ข่าวงานบุคคล

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 17/05/2566
สิทธิการลาประจำปี
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 26/03/2566
CMU IDP (Individual Development Plan)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 22/03/2566
วันหยุดราชการ ประจำปี 2566
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 07/03/2566
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)
โดย กิรดา พุ่มพงษ์ 21/01/2566

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน / ประกวดแบบ

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวสาร COVID-19


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนต่างประเทศ

ข่าวงานประกันคุณภาพ


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวประจำเดือน


- ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ -

ข่าวทั่วไป

10 สุดยอดสถาปัตยกรรมจีน
โดย ธญา นิธิศวญานันท์ 11/05/2553

GREEN OFFICE

มาตราการด้านการประหยัดไฟ
โดย สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ 14/09/2566
มาตรการประหยัดวัสดุสำนักงาน
โดย ภูดิศ พรหมศรี 14/09/2566
มาตรการการรักษาความสะอาด 5 ส
โดย สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ 14/09/2566
มาตรการการจัดการของเสีย
โดย สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ 14/09/2566
มาตรการด้านการประหยัดน้ำ
โดย ภูดิศ พรหมศรี 14/09/2566