ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (KIC) รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่www.camt.cmu.ac.th หรือโทร.053-920299 ต่อ 40119/10/2555 : ธญา นิธิศวญานันท์