ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 9 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ กำหนดดูสภาพพัสดุ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.

18/02/2556 : นันทพร พริ้วขำ