ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

15/03/2556 : นันทพร พริ้วขำ