ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผุ้ประกอบการจำหน่ายของที่ระลึก ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 ในวันและเวลาทำการ และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 053-942812

28/03/2557 : นันทพร พริ้วขำ