ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทำการ และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 053-942812

28/03/2557 : นันทพร พริ้วขำ