ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารว่าง ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารว่าง ภายในโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทำการ และกำหนดยื่นใบสมัคร ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 053-94281228/03/2557 : นันทพร พริ้วขำ