ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ บริเวณ โรงอาหารชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหาร

ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ บริเวณ โรงอาหารชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหาร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ยื่นใบสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน ประกาส ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

19/02/2561 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์