ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ บริเวณ โรงอาหารชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3/2561

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารชั้น 1 ติดต่อสอบถามที่หน่วยพัสดุได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 14 พฤาภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น หรือเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arc.cmu.ac.th (ข่าวประกวดราคาและสอบราคา) หรือหน่วยพัสดุ โทร. 053-942812

03/04/2561 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์