ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/01/2564 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์