ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าส่วนที่เชื่อมต่อหม้อแปลงกับแผงสวิทช์แรงต่ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงสายไฟฟ้าส่วนที่เชื่อมต่อหม้อแปลงกับแผงสวิทช์แรงต่ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/01/2564 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์