ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบูทจำหน่ายหนังสือแบบเล่ม (ส่วนลด 20%) และ E-Book

พร้อมทั้งเปิดรับต้นฉบับหนังสือ

ในงาน "มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565"

ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20/07/2565 : ศิรินันท์ ภักดี