ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topic) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topic) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS :ระหว่างวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น.รายละเอียดเพิ่มเติมดังลิงก์ที่แนบ

04/08/2565 : ศิรินันท์ ภักดี