ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568
โดยได้กำหนดแผนงานสำหรับจัดทำคำของบประมาณจัดสรรงานมูลฐาน ดังนี้
1️⃣ Biomedical Science and Medicine
2️⃣ Science, Engineering and Technology
3️⃣ High-Value Agriculture, Food and Extract for BCG industry
4️⃣ Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)
⏳เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ก.ค. 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://ora.oou.cmu.ac.th/ff68/

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 – 13.30 น. เฉพาะช่องทาง Online เท่านั้น
Zoom Meeting ID: 932 6408 5289 หรือ link >> https://cmu-th.zoom.us/j/93264085289
เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

07/07/2566 : ศิรินันท์ ภักดี