ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 40 ปี และไม่เคยผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนา “GET READY WITH US: เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ปัง” -ถ้างานวิจัยไม่ BAD จะไม่ SAD ในการขอตำแหน่ง-”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 40 ปี และไม่เคยผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนา “GET READY WITH US: เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ปัง” -ถ้างานวิจัยไม่ BAD จะไม่ SAD ในการขอตำแหน่ง-” ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-18.00 น. ณ โรงแรม Melia จังหวัดเชียงใหม่

รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2566 ได้ที่ https://cmu.to/GetReadywUs

หรือ QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

12/07/2566 : ศิรินันท์ ภักดี