ชดา ร่มไทรย์

Email: chada.r@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2007

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2001

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

  ผู้ร่วมวิจัย
 • การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อลักษณะแบบแผนของอาคารตึกแถวในเมืองเชียงใหม่: การวิเคราะห์มิติฐานมูลของความชื่นชอบ
 • 2021

  Header
 • R000022561 การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนรุ่นใหม่ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
zz