ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ

Email: poom.sub@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

  • 2014

    Master of Science

    Spatial Planning with Specialisation in Sustainable Urban Design University of Dundee

  • 2011

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

zz