กษมา พลกิจ

Email: kasama.polakit@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

  • 2547

    Doctor of Philosophy

    Architecture and Planning The University of Melbourne

งานวิจัย

    2021

    Header
  • R000022561 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย