อลิษา นัทลีย์

Email: alisa.h@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2022

  Doctor of Philosophy

  Geography, Earth and Environmental Sciences University of Birmingham

 • 2015

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2013

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานเผยแพร่

  2020

 • The residential site environmental preferences of older adults in a rural Asian context from a case study of a village in Northern Thailand
 • 2014

 • The Comparison of Preference rating and Preference ranking of Facades near Tapae Gate
 • 2014

 • การเปรียบเทียบความชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ
zz