ธนพร พันธุ์นรา

Email: tanaporn.pannara@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2562

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2556

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

  2021

 • R000022561 กลไกการสนับสนุนของชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของเครือข่ายย่าน ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย